Museu Ambulant

El Museu Ambulant de les Cultures és un dels projectes troncals de Sovint en la seva tasca de sensibilització intercultural.

En Sovint defensem la necessitat de conèixer “l’altre”, al diferent per descobrir (i construir) els ponts d’entesa cultural que ens uneixen i vinculen.

En un món fortament virtualitzat (de pantalles tàctils i realitat virtual) proposem recuperar l’emoció de l’objecte original. Aprendre des de l’experiència sensorial i emocional.

Per a això el museu ambulant compta amb més de mil peces originals, precedents de tots els racons del planeta, estructurades en diverses exposicions / tallers que recorren la nostra geografia.