Sankofa espai intercultural

Sankofa espai intercultural neix com un lloc de trobada i diàleg entre persones i cultures. Els seus diferents espais possibiliten el desenvolupament d’activitats (exposicions, tallers, concerts, debats …) vinculades als valors que promovem.

“Sankofa: aprendre del passat per a construir el futur” (paraula del poble akan de Ghana).

Participa
És la participació de les persones i col·lectius el que converteix Sankofa en un lloc de diàleg i trobada, un espai intercultural i d’interacció que acull múltiples activitats.

espai

activitats

progamació

col·labora