Sovint cultura y desenvolupament

Sovint és una ONGD que porta desenvolupant la seva activitat, des de l’any 2010, en l’àmbit de la sensibilització social. Actuant a través de programes interculturals de sensibilització, educant en la convivència i el respecte al diferent, reivindicant la importància de conèixer l’altre per caminar junts.

La nostra activitat s’articula al voltant de dos projectes troncals:

El Museu Ambulant de les Cultures, basat en la metodologia d’aprenentatge significatiu a través de l’objecte original, utilitza l’exposició / taller com a instrument per fer accessible a diferents col·lectius elements del patrimoni cultural de la humanitat.

Espai Intercultural Sankofa neix com un lloc de trobada i diàleg entre persones i cultures. Els seus diferents espais possibiliten el desenvolupament d’activitats (exposicions, tallers, concerts, debats …) vinculades als valors que promovem.